Congrés anual de l’ACE

Congrés de celebració anual on es debaten novetats científiques de l’enologia i la viticultura

Barcelona, març de 2007 >> Descarrega el triptic del Congrés

Vilanova del Vallès, març de 2006 >> Descarrega el tríptic del Congrés