Associa’t a l’ACE!

Qui pot associar-se a l’ACE?

Pot ser membre d’aquesta associació qualsevol persona que posseeixi titulació universitària de 1er o 2on cicle en especialitat de viticultura i enologia. També podran ser-ho qui hagi rebut la certificació d’habilitació per a l’exercici de la professió d’enòleg.

Quotes

El cobrament de les quotes es fa semestralment. Les quotes es cobren al gener i juliol. Els imports són els següents:

  • Quota d’entrada: Matrícula 20,72 €
  • Quota associat: General 61,19 € semestrals

Formulari d’associació a l’ACE

Aquest formulari, emplenat i signat, s’ha d’enviar a ace@enolegs.cat en format pdf, juntament amb còpia de la titulació universitària de primer o segon cicle en qualsevol especialització en viticultura i enologia o certificació d’habilitació de la professió d’enòleg, i fotografia mida carnet. Si la signatura és manuscrita, un cop omplert cal imprimir-lo, signar-lo, escanejar-lo i enviar-lo per correu electrònic.

Avantatges d’associarse a l’ACE

Indoor photo of    winery factory

Accés a la Borsa de treball

laptop-gf9acf7d8f_1920

Correu corporatiu

wine-leaves-gab8d45e10_1920

Accés a l’Àrea Privada

Bonificació especial per atur

La Junta Directiva de l’ACE en reunió telemàtica del dia 21 d’abril de 2020, va acordar les següents bonificacions en les quotes dels associats:
  • A partir del primer any d’estar aturat es reduirà la quota al 50%.
  • Els associats que portin més de 3 anys aturats, la reducció serà del 75%.
En ambdós casos l’associat ha d’acreditar la permanència en l’atur i enviar i renovar cada 6 mesos la documentació acreditativa. Pots realitzar el tràmit enviant-nos la documentació requerida a ace@enolegs.cat. Documentació necessària: Quan tornis a realitzar una activitat professional retribuïda, ho hauràs de comunicar a l’ACE per tal de tornar a la situació d’associat en exercici.