Subvencions CEEC-ACE per als Enòlegs i Enòlogues recent graduats

A partir del juny del 2020 els Enólegs i Enòlogues recent graduats poden gaudir d’una subvenció del CEEC i l’ACE

Enòlegs i Enòlogues recents graduats subvencionats pel CEEC i l’ACE

Poden accedir a la col·legiació, acollint-se a la subvenció que s’ofereix els enòlegs/enòlogues les persones que estiguin graduades, en la Faccultat d’Enologia, per l’obtenció del títol de Grau en Enologia, a partir del juny del 2020 amb els requisits següents:

Tots aquells enòlegs que a finals del mes de juny hagin superat totes les assignatures de la carrera i estiguin en disposició d’obtenir el títol de Grau en enologia.

Quota

Tant la quota d’incorporació com la quota anual serà SUBVENCIONADA durant 2 anys. Amb el ben entès de que si fan la sol·licitud d‘ingrés al cap d’un any d’haver aprovat la carrera només disposaran d’ un any de subvenció.

  • El CEEC-ACE ofereix una subvenció a cost 0 per la totalitat de la matrícula i de la quota anual, tanmateix els interessats hauran d’omplir el formulari d’inscripció amb totes les seves dades com qualsevol altre sol·licitud d’ingrés.
  • Recordar que la quota SENSE SUBVENCIÓ, és de 150 Euros anual i es realitza en dos pagaments semestrals, al gener i al juliol, i inclou la quota de l’Associació Catalana d’Enòlegs. La matrícula, per la inscripció per primer cop al CEEC és de 50 €.
  • Així mateix, us informem que, el Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya disposa pels seus col·legiats, d’una assegurança de Responsabilitat Civil Professional, la pòlissa és GRATUÏTA pels col·legiats, i es subscriu en el moment de passar a ser membres de ple dret del Col.legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. L’import anual de la mateixa queda inclosa en la quota anual, i protegeix als membres mentre estiguin i romanguin col·legiats.

Com col·legiar-se?

No esperis més, col.legiat al CEEC-ACE, i gaudeix de tots els avantatges!