Viatges anteriors

Anteriors viatges realitzats per l’Associació Catalana d’Enòlegs:

  • Sud-àfrica – 1996
  • Àustria – Eslovàquia – Hongria – 1995
  • Tunísia – 1992
  • Xile – 1990
  • Burgos – 1989
  • Bordeus – 1989
  • Alemanya – 1988
  • Itàlia – 1987
  • Champagne – 1986
  • Portugal – 1985