S’inicia el desplegament reglamentari de la Llei de la vitivinicultura amb la consulta pública prèvia

  • Aquesta primera fase de participació s’estendrà fins el 24 de setembre

 

La consulta pública prèvia del Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura s’ha iniciat i estarà oberta fins el 24 de setembre. L’accés a la consulta es pot fer des d’aquest enllaç del portal Participa Gencat.

Aquesta primera fase de consulta pública prèvia, que forma part del procés normatiu amb una durada prevista de 18 mesos, té per finalitat obtenir informació, opinió i propostes per tal de conèixer la valoració que l’opinió pública te en relació al sector vitivinícola català, així com, la dels diferents actors que hi participen en la producció, elaboració i comercialització del vi a Catalunya.

La modernització, la sostenibilitat completa, el desenvolupament, la innovació, la competitivitat i l’ordenació del sector vitivinícola en el seu conjunt són aspectes clau d’aquesta nova proposta normativa que desplega la Llei de la Vitivinicultura aprovada per unanimitat i amb l’ampli consens del sector.

Amb aquest reglament es pretén adoptar un marc normatiu català consensuat amb el sector, a fi de donar cobertura a les seves necessitats reals, pel que es fa necessari que hi participin en l’elaboració d’aquest decret tots els actors implicats en la producció, l’elaboració, la comercialització, el consum i l’entorn dels productes vitivinícoles, traslladant així el seu coneixement i experiència.

Des de l’INCAVI ja s’ha realitzat un treball previ de consulta que ha durat diversos mesos amb les organitzacions amb representació a la Taula Agrària, agents socials i experts del sector per recollir les principals inquietuds i avançar en els seus diversos plantejaments. Així ha estat amb Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l’Associació Vinícola Catalana i el sistema de Denominacions d’Origen, entre d’altres.