Retalls d’actualitat de Rius & Rius

R&R ratifica el seu compromís amb l’OIVE

En el marc de reunions de treball concertades amb diverses Entitats i Organismes a principis de cada Campanya Vitivinícola, R&R va mantenir una profitosa jornada de treball, a la seu a Madrid de l’OIVE (Organización Interprofesional del Vino de España). Trobada que permeté comentar i desgranar tot un seguit de temes d’actualitat que afecten als operadors del sector vitivinícola dels que cal destacar:

1) Estratègia del Sector Vitivinícola Espanyol 2022-2027. Importància econòmica i social. 2) Objectius OIVE Campanya Vitivinícola 2022-2023. 3) Llei de la Cadena Alimentària. 4) Escola del Vi. 5) Aliances OIVE: FEV, OEMV, PTVino, FIVIN, CECRV, ICEX,…

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) agrupa a les entitats representatives de la cadena de valor del sector vitivinícola espanyol. Es constituí com un instrument al servei del sector per fer front a possibles debilitats per mitjà de la unió del treball conjunt dels diferents agents que la integren. Té cura de realitzar activitats de promoció i informació, vertebració sectorial, intel·ligència econòmica, investigació, desenvolupament, innovació tecnològica i estudis. Es finança amb les aportacions econòmiques que genera la decretada “Extensión de Norma”.

Ambdues parts convingueren que les tasques a realitzar en pro del sector són cada vegada més nombroses, així com la necessitat de sumar esforços i coneixements per enfortir el desenvolupament empresarial i econòmic del Sector.

 

Reunió de treball amb la FEV

A l’empara del conveni de col·laboració que, des de fa anys, ens uneix, una representació de “Rius i Rius Assessors” es va reunir amb els responsables de l’equip tècnic de la Federació Espanyola del vino (FEV): Júlia Delgado (Medi Ambient), Luis Blanca (Àrea Jurídica) i Eduardo de Diego (Comunicació i Relacions Institucionals).

Una intensa i profitosa trobada professional que es focalitzà, entre d’altres d’interès general, en : Pla Estratègic de la FEV 2019-2024; Objectius de la Campanya Vitivinícola 2022-2023; el Sector del Vi i els ODS; Nova Guía Ecovidrio (Guía de Ecodiseño para el Sector del Vino);

Manifest en defensa del paisatge –projectes energètics-; Llei de Residus i Sols Contaminats – nou impost especial als envasos de plàstic no reutilitzables-; Nova Llei General de Comunicació Audiovisual; Llei de la Cadena Alimentària; Certificació sutainables Wineries for Climate Protection; Digitalització del Sector; Etiquetat Digital –noves disposicions sobre etiquetat nutricional i d’ingredients que han d’entrar en vigor del desembre del 2023-; PERTE Agroalimentari, programa d’ajuts i suport al sector vitivinícola.

Temari sobre el que es va intercanviar informació i punts de vista. Els abonats a la nostra Consultoria, poden plantejar-nos qualsevol tipus de qüestió sobre els temes apuntats.

 

PTV agenda estratègica 2021 – 2024

En la seva qualitat de soci fundador de l’Associació Plataforma Tecnológica del Vino una Comissió de R&R ha visitat, recentment, aquesta Entitat i, atesa pel seu Director General, Mario de la Fuente, i pel Cap de la Secretaria de la PTV, Fernando Boned ha mantingut intercanvis sobre la Agenda Estratégica de Innovación del Sector del Vino 2021/24.

Atenent a les necessitats del sector fortament impactat per la crisi sanitària i econòmica de la COVID-19, i amb la mirada posada en el futur i en la seva recuperació, la Comissió Tècnica de la PTV ha treballat de la mà de la Secretaria Tècnica en el procés de renovació i actualització de l’Agenda en qüestió.

La Comissió Tècnica de la PTV està estructurada en sis àrees d’interès que, aglutinant les disciplines científiques i tecnològiques vinculades al món vitivinícola, integren tota la seva cadena de valor: 1) Viticultura; 2) Procés; 3) Producte; 4) Sostenibilitat i canvi climàtic; 5) Salut; i, 6) Economia Vitivinícola.

Les claus d’aquestes modificacions estratègiques aposten per la resiliència, l’estabilitat i el creixement del sector i estan enfocades cap a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola, basant-se en la innovació com a eix principal.

Altres temes que es van abordar són: Objectius per a la Campanya Vitivinícola 2022-23; diferents tipus d’ajuts per la Recerca i la innovació i el suport al sector vitivinícola.