Resum d’acords adoptats el 2022 per la 20a assemblea general de l’OIV

La 20a Assemblea General de l’Organització Internacional de la Vinya i el Vi (OIV), que va tenir lloc el 4 de novembre de 2022 a l’Ensenada (Mèxic), va adoptar un total de 35 resolucions. Aquí us proposem un resum, el document complet es pot consultar des del següent enllaç.

Decisions en matèria de viticultura i medi ambient
L’OIV va adoptar les següents 5 resolucions

 • Principis generals per a la presentació d’informes de petjada de carboni per a empreses/organitzacions i productes del sector vitivinícola
 • Una definició i recomanacions sobre biodiversitat funcional a la vinya
 • Directrius per a l’harmonització de mètodes i criteris d’intercanvi de material vegetal vitivinícola – Aspectes fitosanitaris i genètics
 • Recomanacions de l’OIV sobre alternatives a l’ús d’herbicides a la vinya
 • Les definicions de nèctar de raïm i nèctar de raïm carbonatat

Decisions relatives a pràctiques
enològiques La classificació com a additius o ajudes de processament de diversos compostos ja acceptats per l’OIV, en particular:

 • La classificació del diòxid de carboni com a additiu o ajuda de processament segons l’objectiu enològic considerat
 • La classificació de la llet desnatada com a ajuda al processament, atès que la llet desnatada és un aliment utilitzat en enologia com a ajuda al processament
 • A més, l’OIV va considerar que segons la legislació, el DMDC es considera com un additiu en determinats països mentre que en altres es considera com un ai de processament
 • Actualització de l’ús de fibres vegetals selectives en mosts i vins
 • La modificació relativa del límit actual per al tractament de vins amb goma aràbiga estipulant que la dosi a utilitzar no podrà superar els 0,8 g/L per als vins de licor negre i els 0,3 g/L per a la resta de vins
 • La supressió del Codi Internacional de Pràctiques Enològiques del tractament enològic amb clorur de plata i també la supressió del Còdex Enològic Internacional de la monografia COEI-1-CHLARG, relativa al clorur de plata
 • La modificació de la pràctica enològica relativa a la flotació especificant que la clarificació es pot dur a terme ja sigui en absència d’aire amb nitrogen o argó, o bé amb aire comprimit per afavorir l’oxidació de compostos oxidables i fer més estable el color del vi
 • L’adopció d’un nou codi de bones pràctiques vinícoles destinat a prevenir o limitar l’alteració dels vins per brettanomyces bruxellensis

Decisions sobre especificacions per a productes
enològics Les següents monografies complementen el Còdex Enològic Internacional, en particular:

 • Els principis generals a tenir en compte en l’avaluació de pràctiques enològiques i substàncies en productes enològics
 • L’actualització de la monografia general sobre tanins
 • La monografia específica sobre tanins enològics que contenen prociandines / prodelphinidines
 • La monografia específica sobre tanins enològics que contenen ellagitannins
 • La monografia específica sobre preparats que contenen tanins biliars
 • La monografia específica sobre tanins enològics que contenen profisetinidines / prorobitinidines
 • L’actualització de la monografia sobre extractes de llevats que contenen mannoproteïnes
 • La cel·lulosa en pols és una cel·lulosa de qualitat alimentària

Decisions sobre mètodes d’anàlisi
En aquesta mateixa sessió, s’afegiran nous mètodes d’anàlisi al corpus analític de l’OIV. Aquests són en particular:

 • L’opinió de l’OIV sobre l’extracte sec, que estipula que l’única mesura d’extracte sec total, matèria seca total, extracte sec sense sucre o extracte residual no és suficient per a la detecció de possibles fraus
 • El mètode per a la determinació de l’ocratoxina A en suc de raïm, suc de raïm reconstituït, suc de raïm concentrat i nèctar de raïm després del pas per una columna d’immunoaffinitat i cromatografia líquida d’alt rendiment amb detecció fluorimètrica
 • El mètode per a la determinació de l’acidesa volàtil en suc de raïm, suc de raïm reconstituït, suc de raïm concentrat i nèctar de raïm
 • El mètode per determinar la relació isotòpica 18O/16O d’aigua en el suc de raïm
 • El mètode per a la determinació d’edulcorantsi vins blancs i begudes a base de vi blanc
 • La modificació del mètode OIV sobre característiques cromàtiques mitjançant la introducció d’un annex relatiu a les instruccions de funcionament per a la determinació de les característiques cromàtiques aplicables al vi negre amb alta concentració de pigments colorants, al most i al most que continguin un alt nivell d’anhídrid sulfurós
 • L’actualització del mètode OIV sobre la quantificació del nitrogen total segons el mètode Dumas

Decisions d’Economia i Dret
L’OIV ha adoptat l’actualització de l’article 3.1.9 “Medalles i distincions” de la Norma Internacional OIV per a l’etiquetatge dels vins

Decisions sobre seguretat i salut

 • L’OIV ha actualitzat la resolució sobre “Criteris per a mètodes de quantificació de residus de proteïna d’aleta potencialment al·lergògena en vi” mantenint un límit de detecció de 0,25 mg/L i un límit de quantificació de 0,5 mg/L per a caseïnats, ovalbumina, isinglass i lisozim
 • De la mateixa manera, l’OIV ha actualitzat el codi de bones pràctiques per a l’afinat dels vins a aplicar per a l’ús d’agents fining d’origen proteic amb potencial al·lergogen especificant que si els mètodes analítics habituals per als al·lèrgens alimentaris no detecten cap proteïna al·lergògena en el vi, llavors es pot considerar que no hi ha cap residu per sobre del límit de detecció
 • L’OIV, sobre la base de la nova avaluació toxicològica de l’arsènic en els aliments, ha reduït el límit d’arsènic en el vi de 0,2 mg/L a 0,1 mg/L per al vi produït a partir de la collita 2023
 • En matèria de salut, l’OIV ha adoptat recomanacions per a la difusió d’informació sobre el consum de vi
 • Finalment, l’OIV ha adoptat recomanacions sobre l’avaluació/valoració i comunicació d’estudis epidemiològics sobre el consum de raïm, vi i altres productes vitivinícoles.

Per a + informació: Consulta las nuevas resoluciones de la OIV | OIV