Promocions per col·legiar-se i associar-se al Col·legi/Associació d’Enòlegs

Enòlegs i enòlogues, és el moment d’afiliar-se! S’han posat en marxa diverses promocions per col.legiar-se i associar-se al col.legi/associació d’enòlegs

Captació de companys enòlegs i enòlogues no col·legiats/associats

Per incentivar la filiació al CEEC els companys col·legiats/associats de ple dret que portin un nou company tindran durant un any, un 50% de descompte i la matrícula exempta per tots dos en la quota. En aquest cas la permanència és de tres anys.

S’haurà d’aportar la següent documentació: emplenar el formulari que trobareu aquí , fotocòpia del títol o certificat de l’habilitació com a enòleg i autorització SEPA.

Hauran de presentar la sol·licitud, amb l’acreditació acadèmica pertinent acompanyada de la recomanació d’un col·legiat/associat numerari.

Enòlegs i Enòlogues recents graduats subvencionats

Poden accedir a la col·legiació, acollint-se a la subvenció que s’ofereix els enòlegs/enòlogues les persones que estiguin graduades, en la Facultat d’Enologia, per l’obtenció del títol de Grau en Enologia, que a finals del mes de juny hagin superat totes les assignatures de la carrera i estiguin en disposició d’obtenir el títol de Grau en enologia.

Tant la quota d’incorporació com la quota anual serà SUBVENCIONADA durant 2 anys. Amb el ben entès de que si fan la sol·licitud d‘ingrés al cap d’un any d’haver aprovat la carrera només disposaran d’ un any de subvenció.

Els interessats feu arribar la vostra sol·licitud a ace@enolegs.cat

Formulari d’inscripció per preassociar-se a l’ACE

Si sou estudiants de segon, tercer i/o quart curs del grau d’Enologia

La preassociació és gratuïta fins al moment que s’obtingui el títol de Grau en Enologia i pugui accedir a la col·legiació.

Els interessats feu arribar la vostra sol·licitud a ace@enolegs.cat