Noves estacions de mesura de paràmetres ambientals a les vinyes del Bages

L’Institut Cartogràfic i Geològic instal·la dues estacions amb sensors ambientals a la Denominació  d’Origen Pla de Bages. Les dades de les estacions d’Aguilar de Segarra i Manresa serviran per caracteritzar el medi natural i analitzar les possibles variacions edafoclimàtiques.

L’ICGC ha finalitzat els treballs d’instal·lació de la estació de la Torre Lluvià a Manresa. Juntament amb l’estació d’Aguilar de Segarra, és la segona ubicada a la Denominació d’Origen Pla de Bages.

La col·laboració amb els tècnics de la DO ha estat clau per seleccionar ubicacions representatives tant de l’orografia, com dels sòls de la zona, així com per facilitar el contacte amb els propietaris de les finques i agilitzar els permisos i la instal·lació de les estacions.

Amb aquesta nova incorporació, la Xarxa de Mesura de paràmetres físics dels Sòls de Catalunya (XMS-Cat) compta amb 19 estacions actives.

La Xarxa de Mesura de paràmetres físics dels Sòls de Catalunya

La XMS-Cat és un projecte iniciat l’any 2015 per l’ICGC, a la Conca de Tremp, instal·lant en camps dedicats a la vinya una xarxa d’estacions de sensors ambientals i de temperatura i humitat de sòls, paral·lelament a un projecte de vins d’alçada que ja s’estava desenvolupant a la zona, per estudiar-ne els efectes del canvi climàtic i l’evolució d’aquest cultiu en zones de muntanya. Des del 2018 fins a l’actualitat s’ha anat ampliant la xarxa d’estacions a la comarques del Pallars Sobirà, La Noguera, Alt Urgell, Cerdanya, Osona, Alt Empordà i el Bages.

Actualment la xarxa es segueix ubicant en terrenys de vinya de secà i el seu objectiu és enregistrar i proveir dades en continu de la mesura de la temperatura i humitat del sòl a diferents profunditats, en diferents àmbits del territori de Catalunya.

Aquestes estacions es caracteritzen per estar equipades amb una sèrie de sensors ambientals de pluviometria, radiació solar, temperatura i humitat, juntament amb una sèrie de sensors enterrats al sòl que mesuren la temperatura i la humitat a diferents profunditats (5, 20, 50 i 100 cm.) i també, des de fa un any, aquestes estacions s’equipen amb dues sondes de potencial hídric a 20 i 100 cm.

Les dades recollides per aquests sensors són de gran utilitat i tenen diverses aplicacions.

L’ICGC les utilitza per realitzar estudis sobre el règim d’humitat i temperatura del sòl, caracteritzar el medi natural i analitzar les possibles variacions edafoclimàtiques. Per obtenir un anàlisi correcte d’aquestes dades, es necessiten series temporals extenses, d’almenys 10 anys. Els agricultors també troben aquestes dades molt valuoses per conèixer les condicions ambientals (temperatura, humitat relativa i precipitació), temperatura i humitat del sòl a diferents profunditats, evolució de la reserva d’aigua disponible al sòl i l’esforç que han de fer les plantes per extreure-la, això les fa de gran utilitat per a la presa de decisions agronòmiques.

Aquestes dades poden ser utilitzades per realitzar estudis hidrològics, prevenció d’incendis, mecànica de sòls, recomanacions de reg, entre d’altres.

Properament, es podrà visualitzar la nova estació de la Torre Lluvià al visor de dades obertes de l’ICGC, accessible des del següent enllaç: https://visors.icgc.cat/mesurasols En aquest visor es poden consultar les ubicacions de totes les estacions de la XMS-Cat, això com la seva informació edafològica i les dades registrades i emmagatzemades en el sistema de monitoratge d’estacions de mesura i control de l’ICGC.

La Torre Lluvià i la recuperació de varietats de vinya al Bages

El projecte de recuperació de varietats autòctones de vinya al Bages de la Torre Lluvià té per objectiu recuperar les varietats antigues de vinya i estudiar noves tècniques de cultiu i vinificació, amb l’objectiu que els cellers de la Denominació d’Origen Pla de Bages puguin obtenir noves bases de fusta per cultivar i, d’aquesta manera, elaborar nous vins amb varietats singulars.

Es tracta d’un projecte col·laboratiu que es va engegar l’any 2018 entre l’Ajuntament de Manresa, la fundació AMPANS i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages amb el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).

Les varietats autòctones de vinya de la torre Lluvià s’han trobat en vinyes antigues o bé enmig del bosc en indrets que abans havia ocupat la vinya. Aquesta riquesa varietal és conseqüència del fet que fa 150 anys el Bages estava cobert de vinya (hi van arribar haver 28.000ha de vinya).

El fet de poder comptar amb la informació dels paràmetres ambientals recollida per l’estació de la XMS-Cat obre la porta a tenir un millor coneixement de l’agronomia de les varietats autòctones del projecte.