Família Torres lidera un projecte de R+D per aconseguir cultius sostenibles, resilients i eficients gràcies a la tecnologia

  • SmartCrops5.1 es basa en el desenvolupament de bessons digitals per optimitzar els recursos i la gestió dels cultius i en establir indicadors de sostenibilitat davant el canvi climàtic
  • Vuit empreses del sector agrícola i agrotecnològic, juntament amb set centres de recerca, s’uneixen per augmentar la competitivitat productiva del sector agroalimentari espanyol
  • El projecte compta amb una dotació pressupostària de més de 5 milions d’euros cofinançats per la Unió Europea i el CDTI Innovació amb fons FEDER

Un total de 15 entitats espanyoles, que inclou 8 empreses agrícoles i tecnològiques i 7 centres de recerca, participen en el projecte de recerca i desenvolupament SmartCrops 5.1, que se centra en la digitalització i sostenibilitat del sector agrari per augmentar la seva competitivitat i adaptació al canvi climàtic. Sota el lideratge de Família Torres, l’objectiu general del projecte és estudiar com l’aplicació de les tecnologies intel·ligents com els bessons digitals (rèpliques virtuals de productes o processos que tenen lloc en la realitat) poden ajudar a gestionar els cultius de forma més sostenible, resilient i eficient, disminuint el consum de recursos hídrics i subministraments i optimitzant l’ús del material vegetal.

L’augment de temperatures i l’agricultura intensiva estan accelerant la desertificació del sector agrari espanyol: gairebé el 50% del territori es troba en risc de desertificació i la previsió per a l’any 2050 és que aquest percentatge arribi al 67%. A més, Espanya té el major índex d’estrès hídric d’Europa (33%) per l’escassetat de precipitacions, sent el sector agrari el més afectat en ser el que més aigua consumeix (prop del 70% del total). Davant d’ aquesta situació i la necessitat d’impulsar la transformació digital i el desenvolupament sostenible de les empreses agrícoles, SmartCrops 5.1 pretén plantejar solucions per fer front als grans reptes als quals s’enfronta el sector agrari i oferir un full de ruta per aconseguir una producció agrícola tecnificada i centrada en la sostenibilitat,  l’ eficiència i la regeneració.

El projecte de cooperació agrotecnològic, el nom complet del qual és ‘Noves eines digitals, tecnològiques i agro-ecològiques per a la producció sostenible i resilient de cultius llenyosos i hortícoles en climes semiàrids en condicions de canvi climàtic’, té una durada de 4 anys i està liderat per Família Torres. Compta amb un pressupost al voltant dels 6 milions d’euros, cofinançats per la Unió Europea i pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI Innovació) – amb fons FEDER, a través del Programa Operatiu pluriregional de Creixement Intel·ligent 2021-2027, en el marc del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN).

Els integrants del consorci procedeixen de 5 comunitats autònomes (Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana i Navarra). Entre els 8 socis empresarials, 3 són empreses agrotecnològiques l’activitat de les quals se centra en el disseny de solucions digitals de programari per a gestió agro, plataforma de dades i integració (HISPATEC ERPAGRO), solucions tecnològiques en la protecció de cultius (PULVERITZADORS FEDE) i solucions tecnològiques per a l’augment de la competitivitat del sector agro i l’estalvi i optimització de l’aigua (PRIMA-RAM). Els 5 restants són empreses agrícoles de diferents sectors: vitivinícola (FAMÍLIA TORRES i CELLER MATARROMERA), olivar (CORTIJO GUADIANA- GRUP CASTELL DE CANENA i CELLER MATARROMERA), fruits secs (ametller) (BODEGA MATARROMERA), cultius subtropicals (TROPS) i hortalisses de fulla ampla com l’enciam (FLORETTE IBÈRICA).

Juntament amb aquestes empreses, participen 7 centres nacionals de recerca de primer nivell: Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE-CSIC), Universitat d’Almeria, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), Fundació FIDESOL, Fundació Institut Internacional de Recerca en Intel·ligència Artificial i Ciències de la Computació (Air Institute), Universitat de Burgos i Estació Experimental i Institut d’Hortofruticultura Subtropical i Mediterrània “La Mayora” (ISHM La Mayora-CSIC).

Reptes i objectius

SmartCrops 5.1 es basa principalment en l’aplicació de bessons digitals per optimitzar la gestió hídrica i nutricional de cultius en les condicions actuals de canvi climàtic i en el seguiment i estimació d’indicadors de sostenibilitat dels sistemes productius agrícoles per aconseguir una agricultura sostenible, eficient, intel·ligent i regenerativa. Els bessons digitals permeten reproduir en un ordinador el que succeeix en el camp, simulant el comportament de la planta i la seva interacció amb l’ entorn, per comprovar l’eficàcia dels processos abans de dur-se a terme en el cultiu. Per a aquest projecte, és especialment rellevant mesurar els resultats assolits en el reg, la nutrició i la fertirrigació i l’ aplicació de fitosanitaris.

Els reptes específics que aborda el projecte per adaptar els cultius al canvi climàtic inclouen l’eficiència en el consum de recursos i la seva optimització gràcies a la digitalització; la reducció de la petjada hídrica mitjançant un reg intel·ligent; la disminució de l’ús de fitosanitaris que comportarà una reducció de la contaminació; l’ús de Big Data / Al / Cloud /Edge Computing i mesures d’eficiència energètica en el maneig del cultiu; i la implementació de pràctiques regeneratives en els cultius per obtenir sòls més sans i equilibrats que permetin retenir millor l’aigua, evitar l’erosió, augmentar la biodiversitat i reduir l’ús de pesticides.

Per assolir aquests objectius, des del punt de vista tècnic, aquest projecte de R+D col·laboratiu s’articula en dues activitats tècniques. La primera planteja la generació de coneixement per a l’ús sostenible, intel·ligent i eficient del material vegetal i dels recursos hídrics i subministraments disponibles per millorar la capacitat tecnològica del sector agrícola nacional davant el previsible impacte del canvi climàtic. La segona activitat proposa la validació experimental de les solucions cientificotecnològiques plantejades en l’activitat anterior amb cinc casos d’ ús en els sectors vitícola, oleícola, hortícola i fruiter.

Sobre SMARTCROPS 5.1

SmartCrops 5.1 és un projecte d’R+D col·laboratiu que té com a objectiu principal investigar i desenvolupar noves eines digitals, tecnològiques i agroecològiques per a la producció sostenible i resilient de cultius llenyosos i hortícoles en climes semiàrids i en condicions de canvi climàtic. El consorci que el desenvolupa està compost per 8 empreses del sector agrotecnològic i de la producció agrícola (Família Torres, Trops, Hispatec Erpagro, Polvoritzadors Fede, Cortijo Guadiana (Grup Castell de Canena), Prima Ram ,Florette Ibérica i Bodega Matarromera) i 7 centres de recerca nacionals (Centre d’Investigacions sobre Desertificació-CIDE-CSIC, Universitat d’Almeria, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA,  Fundació FIDESOL, Fundació Air Institute, Universitat de Burgos i Estació Experimental Institut d’Hortofruticultura Subtropical i Mediterrània “La Mayora”-IHSM La Mayora-CSIC).

El projecte compta amb un pressupost de 5.879.574 euros, cofinançats per la Unió Europea i pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI Innovació) – amb fons FEDER, a través del Programa Operatiu pluriregional de Creixement Intel·ligent 2021-2027, en el marc del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN).

Més informació:

 Yolanda González| Telf.: 659 453 376| Mail: comunicacion@articai.es

Isabel Vea | Telf.: 610 70 88 32 | Mail: ivea@torres.es