Engega FUTURECORK, un projecte transformador per a la promoció de la bioeconomia al sector surer nacional

  • Engega FUTURECORK, un projecte transformador per a la promoció de la bioeconomia al sector surer nacional

Comença FUTURECORK, un projecte transformador que cerca l’adaptació i l’optimització del sector surer nacional a la situació ecològica, econòmica i social actual i de futur. El repte és posicionar Espanya en el camí per recuperar el lideratge mundial al sector del suro en base a la innovació, la preservació de la biodiversitat, la generació d’ocupació i la bioeconomia, amb enfocament en la igualtat de gènere i en la fixació de població a zones rurals.

FUTURECORK compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. El projecte està coordinat per la Fundació Institut Català del Suro i compta amb la participació del Consorci Forestal de Catalunya, l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (ICIFOR, INIA-CSIC), la Universitat de Cadis, el Centre d’Investigacions Científiques i ecnològiques d´Extremadura (CICYTEX) i la Confederació d´Organitzacions de Selvicultors
d´Espanya (COSE).

Context
La gestió forestal sostenible de les suredes, la lleva del suro i els seus usos juguen un paper rellevant davant del canvi climàtic, el desenvolupament rural i la bioeconomia, a més de protegir un ecosistema únic com són les suredes, un dels ecosistemes més rics en biodiversitat de la Unió Europea pels seus efectes com a barrera natural contra la desertificació i els incendis forestals. Les zones rurals on s’ubica l’alzina surera s’enfronten a desafiaments demogràfics a causa de la despoblació i de la manca de relleu generacional que genera la despoblació, la migració cap a les zones urbanes i l’abandonament dels boscos. Amb FUTURECORK es busca l’adaptació i l’optimització del sector surer a la situació ecològica, econòmica i social mitjançant la professionalització, l’emprenedoria i la diversificació del sector, l’augment del valor afegit de la cadena del suro i la dignificació del treball forestal mitjançant la comunicació i la sensibilització. Tot això es treballarà amb els objectius específics següents:

  • Fomentar la resiliència de les muntanyes d’alzina surera al canvi climàtic.
  • Incrementar la producció i la productivitat del sector surer mitjançant plans de gestió
    silvícola innovadors.
  • Incentivar la professionalització i l’emprenedoria rural del sector surer.
  • Diversificar el sector surer a partir de l’aprofitament dels subproductes del sector.
  • Comunicar, sensibilitzar i divulgar el suro com a recurs natural d’origen biològic.

El projecte consta de 16 accions de treball amb les corresponents subaccions que abordaran reptes com la millora de la resiliència de les suredes i dels seus serveis ecosistèmics, la valorització dels productes i subproductes del suro o el foment de l’emprenedoria rural amb igualtat de gènere per combatre la despoblació. FUTURECORK té un pressupost global de 1.400.000 euros i s’allargarà fins al desembre del 2025.

Para més informació:
Joana Valent
jvalent@icsuro.com
635 80 21 04