Els enòlegs van valorar la qualitat de la verema 2016

Una vintena d’enòlegs i enòlogues associats de referència de cada DO van participar a la xerrada del dia 31 de gener del 2017 que es va celebrar a Vilafranca del Penedès i que va servir per fer un balanç tècnic de com va anar la verema 2016.

A les 18:15 h, el president de l’ACE el Sr.Cantos comença la xerrada, donant la benvinguda als assistents, i donant la paraula al Sr. César Torrijos que representa la zona del Priorat i Montsant, i indica la estranyesa de la verema d’enguany on ha costat molt arribar a la maduració en varietats com la Carinyena, i a nivell de quantitat de verema, lleugerament inferior.

Seguidament passa la paraula al Sr. Miquel Cantó en representació de la zona de la Conca de Barberà, on comenta que ha sigut un bon any per els vins tipus base cava, dons la maduració no ha sigut molt alta, a nivell de producció ha estat superior al any passat.

La següent zona va ser la del Pla de Bages, representada per el Sr Gerard Escudé i el Degà del CEEC el Sr Carles Playà, de la verema en aquesta zona es puntualitza que ha nivell de producció ha sigut com la darrera verema (2015) però diferenciada en dos zones dins la mateixa D.O, amb molt bona acidesa. En aquesta zona es fa un ressò especial sobre la problemàtica del senglar en la viticultura, i que es confirmada per la resta de les representacions de totes les zones vitivinícoles.

A continuació va exposar la verema el Sr Jordi Paris en representació de Costers del Segre, aquí el Sr París va indicar la dificultat d’aquesta verema, dons a nivell climatològic tant la sequera, com la gelada i la pedregada, ha fet minvar moltíssim la producció arribant a la pèrdua d’un 90% en certes finques.

El Sr Enric Gil va ser el següent en participar, representant la zona d’Alella aportant també la problemàtica del senglar així com la sequera d’aquest any, que va suposar la merma d’un 30% de la collita.

Novament el Degà de la CEEC Sr. Playà, aquesta vegada representant la zona de l’Empordà, va explicar que aquest any degut a la climatologia s’havia perdut part de la collita per míldiu al raïm i a la flor, i que la problemàtica del senglar era creixent.

La Sra. Susana Pascual en representació de la zona Cava-Tarragona indica que la millor pluviometria, aquest any, comparativament amb altres zones vinícoles ha donat una producció normal.

Per acabar amb les zones amb representació directa van participar el President de l’ACE el Sr Toni Cantos, el Sr Antonio Orte, el Sr Oscar Llompart, el Sr Jaume Casanella, la Sra. Anna Velázquez, i la Sra. Agnès Nadal varen exposar els temes de la zona del Penedès, on la sequera d’aquests últims anys a causat una gran merma de producció aquesta verema, i elaboracions complicades.

Així com a resum la mitjana productiva de Catalunya a disminuït en front la verema 2015, sent mes acusada en la zona Penedès, Terra Alta, Alella i Costers del Segre, i que ha la zona de la Conca de Barberà ha tingut un increment. La resta ha donat produccions semblants a la verema anterior.

El cas de la problemàtica del senglar, també ha comportat bona part del temps de la xerrada, dons va en increment, donant ja en l’actualitat pèrdues significatives al sector, i el mes important, no es veu la solució possible.

L’organització agraeix a tots ells la seva participació i espera que en la propera verema puguem comptar amb major.