Si ets estudiant a la URV, associa’t

L'ACE ofereix als estudiants que cursin assignatures de tercer i quart curs del grau d'Enologia la inscripció gratuïta a l'associació com a membre Estudiant. El membre Estudiant rep tota la informació que genera l'associació i pot participar-hi i beneficiar-se del següent:

· Assistència a les assemblees anuals sense veu ni vot.

· Assistència amb descompte al congrés tècnic i a la Nit de l'Enologia.

· Preferència respecte al públic en general a l'hora d'inscriure's al Taller de Tast anual que organitza l'associació.

· Possibilitat d'obtenir un compte de correu electrònic a @enolegs.cat

· Assistència a jornades i conferències tècniques.

· Preferència a l'hora d'inscriure's a les activitats de tast i visites als cellers anomenades “Els Nostres Vins”

· Subscripció a la Revista d'Enologia ACE i als sumaris digitals d'Acenologia.

· Accés al Enoreports, servei d'informació científica per a professionals de l'enologia.

Els titulats del grau d'Enologia que s'inscriguin a l'ACE en el termini màxim de dos anys desprès d'haver finalitzat els estudis són considerats membres Júnior. Els membres Junior tenen tots els drets que té un associat de la ACE i gaudeixen durant un període de tres anys d'una bonificació en la quota dels associats de manera que:

  • El primer any paguen la quota d'inscripció vigent (20,72 €)
  • El segon i tercer any paguen el 50% de la quota anual ( 61,19 €)
  • A partir del quart any paguen la totalitat de la quota d'associat (122.38 €)
Dades personals
  Em comprometo a comunicar a aquesta Associació qualsevol canvi en les dades anteriorment esmentades.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Telèfon 93 891 2550 · 
facebooktwitterslideshareWine Moderation