Col·legia’t al CEEC

Qui pot col·legiar-se?

Poden incorporar-se al Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya els Llicenciats en Enologia i els i les professionals que estiguin habilitats per a l'exercici de la professió d'enòleg o enòloga d'acord amb el Reial Decret 595/2002, de 28 de juny.

Què ofereix la col·legiació?

El Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya (CEEC) és la institució que representa i ordena l'exercici de la professió dels enòlegs i treballa per la gestió dels interessos vinculats a l'enologia i com a vehicle de participació dels Enòlegs i de les Enòlogues en l'administració d'aquests interessos.

És també propòsit del Col·legi contribuir, prop dels altres agents que hi intervenen i, significativament, de l'Administració, en l'eficient control de l'exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats que es puguin veure afectades de manera greu i directe, matèries d'especial interès general, com pot ser la protecció de la salut i seguretat alimentària o innocuïtat.

Els avantatges de ser Membre Col-legiat són diversos, entre ells, rebre la informació generada pel Col·legi en format electrònic, la Revista d'Enologia ACE impresa i digital, sumaris d'Acenologia i Enoreports, tenir accés a l'àrea privada de la pàgina web del Col·legi, així com la possibilitat de forma part en la Borsa de Treball, l'Assegurança de Responabilitat Civil gartuïtai i assistir a les activitats i actes que organitza amb descomptes.

A més, el Col·legi ofereix als col·legiats tot tipus de serveis relacionats amb la professió.

QUOTES

El cobrament de les quotes es fa semestralment.

Els imports són els següents:

Quota d'entrada:

  • Matrícula 50 €

Quotes col·legials:

  • General 75 € semestrals

Sol·licitud de reducció de quotes col·legials per motiu d'atur

En cas que et trobis a l'atur i no estiguis treballant en cap tipus de feina remunerada, tens dret a gaudir temporalment de l'exempció de quotes col·legials.

La Junta de Govern del CEEC en reunió telemàtica del dia 21 d'abril de 2020, va aprovar les següents bonificacions en les quotes dels col·legiats:

  • A partir del 1 any d'estar aturat es reduirà la quota al 50%.
  • Els col·legiats que portin més de 3 anys aturats, la reducció serà del 75%.

En ambdós casos el col·legiat ha d'acreditar la permanència en l'atur i enviar i renovar cada 6 mesos la documentació acreditativa.

Quan se't reconegui aquesta exempció, passaràs a la classe de no-exercents i, per tan, no gaudiràs de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi.

Pots realitzar el tràmit enviant-nos la documentació requerida a ceec@enolegs.cat

Documentació necessària:

Quan tornis a realitzar una activitat professional retribuïda, ho hauràs de comunicar al CEEC per tal de tornar a la situació de col·legiat en exercici.

CAPTACIÓ DE COMPANYS NO COL·LEGIATS

Per incentivar la filiació al CEEC els companys col·legiats de ple dret que portin un nou company col·legiat major de 30 anys tindran durant un any, un 50% de descompte per tots dos en la quota. (Aquesta subvenció es incompatible amb altres).

Com col·legiar-se? Documentació necessària

Aquest formulari et servirà per tramitar la inscripció amb el Col·legi.

Al final del formulari cal adjuntar còpia del títol de llicenciat en enologia o bé títol de l'habilitació d'enòleg.

D'altra banda, també cal fer arribar l'Autorització SEPA que trobaràs aquí omplerta i validada pel Banc a l'ACE o CEEC, o bé adjuntar aquest arxiu al final del formulari amb una signatura digital vàlida.

Dades Personals
Dades Professionals
Autoritzo a la comunicació per via telemàtica per a la convocatòria dels òrgans col·legiats a l'adreça electrònica subministrada en aquest document.
Documentació requerida
  Accepto la política de privacitat
  Accepto la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de Caràcter personal

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Finalitat Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició. +info
Legitimació Consentiment de la persona interessada +info
Destinataris Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Informació adicional Política de privacitat

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter personal, l'informem que les dades obtingudes a partir d'aquest formulari es informació confidencial i subjecte al secret professional i seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l'Associació catalana d'Enòlegs – Col.legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a tractar les seves dades personals amb la finalitat exposada en el primer paràgraf i sol·licitem el seu consentiment per enviar-li publicitat de les activitats que porta a terme.

Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Associació Catalana d'Enòlegs - Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a ace@enolegs.cat i ceec@enolegs.cat

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació de les clàusules exposades.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation