Associa’t !

Associa't

Qui pot associar-se?

Pot ser membre d'aquesta associació qualsevol persona que posseeixi titulació universitària de 1er o 2on cicle en especialitat de viticultura i enologia.

També podran ser-ho qui hagi rebut la certificació d'habilitació per a l'exercici de la professió d'enòleg.

QUOTES

El cobrament de les quotes es fa semestralment. Les quotes es cobren al gener i juliol.

Els imports són els següents:

Quota d'entrada:

  • Matrícula 20,72 €

Quota associat:

  • General 61,19 € semestrals
Bonificació especial per atur

La Junta Directiva de l'ACE en reunió telemàtica del dia 21 d'abril de 2020, va acordar les següents bonificacions en les quotes dels associats.

S'aplica als sol.licitants que estiguin en situació d'atur i que no estiguin treballant en cap mena de feina remunerada. La bonificació de l'atur estableix dos trams:

  • A partir del primer any d'estar aturat es reduirà la quota anual al 50%.
  • Els aturats que facin més de 3 anys, la reducció serà del 75% de la quota anual.

En ambdós casos l'associat ha d'acreditar la permanència en l'atur i enviar i renovar cada sis mesos la documentació acreditativa.

Pots realitzar el tràmit enviant-nos la documentació requerida a ace@enolegs.cat

Documentació necessària:

Quan tornis a realitzar una activitat professional retribuïda, ho hauràs de comunicar a l'ACE per tal de tornar a la situació d'associat en exercici.

Quota anual:

Primer tram: 61,19 € anual

Segon tram: 31 € anual

Captació de companys no associats

Per incentivar la filiació a l'ACE. Els companys associats de ple dret que portin un nou company associat tindran durant un any, un 50% de descompte per tots dos en la quota. (Aquesta subvenció es incompatible amb altres).

S'haurà de presentar la sol·licitud, amb l'acreditació acadèmica pertinent acompanyada de la romanació d'un soci numerari de l'Associació.

Bonificació no exercent

S'aplica als sol.licitants que si bé tenen la titulació d'enòleg, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a enòlegs, perquè treballen en sectors diferents de l'enologia.

S'haurà d'aportar la segünet documentació: certificat de vida laboral actualitzat i un document on s'acrediti que la seva categoria laboral no és enòleg (capçelera de la nòmina, contracte, certificat d'empresa...).

Aquests abonaran una quota semestral corresponent al 20% de la totalitat. Amb aquesta quota es seguirà gaudint de tots els serveis oferts.

Quota anual: 50 € (pagament dividit en dues quotes semestrals).

Com associar-se?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de la documentació necessària per inscriure't o bé emplena el formulari sugüent i adjunta la documentació que s'indica.

Pots demanar més informació al 93 891 25 50.

Dades personals
Dades bancàries
Documentació requerida
Amb aquest formulari s'ha d'adjuntar fotocòpia de la titulació universitària de primer o segon cicle
en qualsevulla especialització en viticultura i enologia o certificació d'habilitació de la professió
d'enòleg.
  Em comprometo a comunicar a aquesta Associació qualsevol canvi en les dades anteriorment esmentades.
   Accepto la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de Caràcter personal
  Accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Finalitat Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició. +info
Legitimació Consentiment de la persona interessada +info
Destinataris Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Informació adicional Política de privacitat

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter personal, l'informem que les dades obtingudes a partir d'aquest formulari es informació confidencial i subjecte al secret professional i seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l'Associació catalana d'Enòlegs – Col.legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a tractar les seves dades personals amb la finalitat exposada en el primer paràgraf i sol·licitem el seu consentiment per enviar-li publicitat de les activitats que porta a terme.

Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Associació Catalana d'Enòlegs - Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a ace@enolegs.cat i ceec@enolegs.cat

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació de les clàusules exposades.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation