Associa’t !

Associa't

Pot ser membre d'aquesta associació qualsevol persona que posseeixi titulació universitària de 1er o 2on cicle en especialitat de viticultura i enologia.

També podran ser-ho qui hagi rebut la certificació d'habilitació per a l'exercici de la professió d'enòleg.

QUOTES

El cobrament de les quotes es fa semestralment.

Els imports són els següents:

Quota d'entrada:

  • Matrícula 20,72 €

Quotes col·legials:

  • General 61,19 € semestrals

Quotes recent titulat:

Els titulats del grau d'Enologia que s'inscriguin a l'ACE en el termini màxim de dos anys desprès d'haver finalitzat els estudis són considerats membres Júnior. Els membres Junior tenen tots els drets que té un associat de la ACE i gaudeixen durant un període de tres anys d'una bonificació en la quota dels associats de manera que:

  • El primer any 20,72 € anuals
  • El segon i tercer any 61,19 € anuals
  • A partir del quart any 122.38 € anuals

Aquest formulari et servirà per tramitar l'alta formal amb l'associació. Si encara no tens la seguretat de tirar endavant, pots demanar-nos informació al 93 891 2550 o a través de Contactar

Dades personals
Dades bancàries
Documentació requerida
Amb aquesta fitxa s'ha d'adjuntar fotocòpia de la titulació universitària de primer o segon cicle
en qualsevulla especialització en viticultura i enologia o certificació d'habilitació de la professió
d'enòleg, dues fotografies mida carnet i Currículum Vitae.
  Em comprometo a comunicar a aquesta Associació qualsevol canvi en les dades anteriorment esmentades.
  Accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Política de privacitat
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation