L’empresa MASILVA, renova el patrocini amb l’ACE - CEEC

MASILVA, es una empresa familiar, que ha sabut adaptar-se en cada moment a les exigències
del mercat i de les bodegues, invertint constantment per a seguir essent un proveïdor de
referencia i líder en la fabricació de taps naturals i tècnics.

MASilva, a més de mantenir les certificacions de qualitat ISO 22000, FSC, ISO 9001, Systecode Excellence y BRC a España, MA Silva es una empresa puntera en I+D+I, proba d'això es el procés de control un a un (OnebyOne ® ) , disponible des del 2016, amb el que MA Silva pot subministrar taps analitzats individualment per detectar qualsevol rastre de TCA (*).

a

Durant els darrers 45 anys, MASilva s'ha establert com a líder en l'ús de tecnologia de vanguardia i els seus procediments patentats de rentat de suro amb aigua ozonitzada, sistema MASZONE ® son reconeguts mundialment. Amb la implementació d'aquesta nova tecnologia d'última generació, demostrem un cop mes la nostra determinació per voler ser el fabricant líder de taps de suro natural en qualitat Premium.

El procés OnebyOne ® totalment automatitzat, esta basat en tecnologia de vanguardia d'espectroscòpia en fase gasosa i esta disponible per taps d'alta gama destinats a vins Premium. Aquest procés inspecciona taps a tap per detectar qualsevol traça de TCA. Em aquest moment l'empresa compta amb 18 equips de detecció OnebyOne ®.

La ultima novetat, resultat de la constant investigació es el sistema Sara Advanced ® en aquest moment aplicat als taps de suro natural i colmatats per en breu ho serà també per els discos de suro dels taps tècnics (cava i 1+1). El sistema Sara Advanced ® permet reduir encara més els nivells, ja de per si baixos, en qüestió de TCA, reduint un 95% el contingut individual de cada tap. Però a mes a més compta amb la neutralitat sensorial dels taps en cata.

ab

Essent MA Silva una empresa integrada al 100% des del començament de la seva historia al 1972, els creixements experimentats en els últims anys han fet necessària la compra de mes matèria prima al camp, any rere any hem incrementat la compra de suro al camp amb sintonia amb el creixement de les ventes.

b

Conseqüència d'aquest increment en l'aprovisionament es l'adquisició d'una planta de 15.000m2 a Navahermosa (Toledo), per l'emmagatzematge i selecció prèvia de les planxes abans de començar el procés habitual a la planta MASilva 3, a Alter do Chão.

c

Tot creixement obliga a mantenir l'equilibri entres les compres i el subproducte generat
d'aquestes. Aquesta es doncs una raó mes per la que fa un parell d'anys, vàrem inaugurar una
nova planta de fabricació de taps tècnics MASilva 2, on en els 6.000m2 construitis s'hi han
instal·lat maquines d'última generació per la fabricació i selecció de taps tècnics, cava, 1+1 y
microgranulats.

d

Aquesta nova planta ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i la creació de 32 llocs de treball.

*contingut de TCA cedible per cada un dels taps de suro per sota del nivell de detecció de 0,5 ng/L; Mètode d'anàlisis realitzat conforme la norma ISO 20752

M.A. Silva & Garzon S.L.
Tel 945 625 040
Polígono Carrascal, Parcela, 14
01308-LANCIEGO (Álava)
masilva@masilva.es
www.masilva.es

0 Comentaris
Deixa el teu comentari

Fatal error: Call to undefined function imagettfbbox() in /home/enolegs/www/classes_ad3/forms/form_captcha.class.php on line 140