Biofilms Brettanomyces bruxellensis: una forma de vida que suporta les tensions ambientals

Article de l'IVES Technical Reviews, vine & wine

S'ha estudiat la capacitat de dues soques per adherir-se i formar biofilms sobre encenalls d'acer inoxidable del vi. Mitjançant microscòpia electrònica, es van revelar algunes estructures particulars. S'ha identificat també, algun fenomen de despreniment i pot estar a l'origen de la contaminació recurrent del vi.

​Llegir l'article (anglès)

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation