Es convoquen els ajuts FEAGA a la destil·lació de subproductes de la vinificació

Aquests ajuts tenen per objecte auxiliar la destil·lació de subproductes de la viticultura.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els destil·ladors o destil·ladores autoritzats que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l'Estat, i que:

  1. Hagin obtingut alcohol amb un grau mínim del 92% vol.
  2. L'alcohol pel qual se sol·liciti l'ajut sigui destinat exclusivament per utilitzar-lo amb finalitats industrials o energètiques.
  3. Estiguin autoritzats per a la destil·lació de subproductes.
  4. Estar inscrits en el registre territorial a què es refereix l'article 40 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, que disposa el codi d'activitat i de l'establiment (CAE) previst en l'article 41 de l'esmentat Reglament.

Aquests ajuts es financen íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

Pressupost: 31,8M € | Data límit: 20/07/2021

Consulta la RESOLUCIÓ ARP/2933/2020, de 20 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm corresponents a la campanya 2020-2021 (ref. BDNS 535207). al document PDF adjunt

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation