Entrevista a Miquel Rius: ’Definir els objectius de les inversions a realitzar és clau per accedir a les ajudes que es donen al sector vitiviníc

El 3 de vuit, edició paper, entrevista a Miquel Rius Miquel president de Rius & Rius consultoria vinícola

Font: El 3 de vuit

miquel rius i 3 de vuit

Amb la finalitat de conèixer la situació del sector vitivinícola pel que fa a l'accés a les ajudes o subvencions oficials disponibles, aquesta setmana parlem amb Miquel J. Rius, president de la consultoria especialitzada Rius i Rius Assessors. Quina ha estat l'evolució de les ajudes per al sector del vi en temps de pandèmia?

Cal assenyalar que el passat 11 de juny va entrar en vigor el RD 557/2020, pel qual s'adoptaven mesures extraordinàries en el sector de vi per fer front a la crisi derivada de la pandèmia Covid-19. L'objectiu principal d'aquestes mesures era reduir l'oferta disponible de vi en el mercat, fins i tot de manera conjuntural, abans del començament de la campanya vitivinícola 2020/21. Recordem que les campanyes vitivinícoles van de l'1 d'agost al 31 de juliol. Aquestes mesures extraordinàries, dotades amb fons europeus derivats o fent ús de diners assignats a activitats del Programa General de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol (promoció en tercers països, reestructuració i reconversió de vinyes i inversions), es van centrar en diferents àmbits.

Quins es poden destacar?

En primer lloc, les ajudes per la destiŀlació de crisis (2 milions d'hectolitres per a ser convertits en alcohol d'ús industrial o sanitari), amb una dotació econòmica total de 65,39 milions d'euros. També les destinades a l'emmagatzematge privat (retirada de vi del mercat -2,25 M/hl- durant un període de cent vuitanta dies, ampliables a 360), amb un pressupost de 16,19 milions d'euros. I, finalment, les ajudes per la collita en verd, aplicada per primera vegada al nostre país. Aquesta tenia una dotació econòmica de 10 milions d'euros. Les peticions rebudes van superar les previsions i, per tant, aquests ajuts han estat prorratejats.

Aquestes que comenta són les ajudes estatals. I en l'àmbit autonòmic, n'hi ha hagut?

A Catalunya, les empreses del sector del vi han pogut accedir, també, a diferents convocatòries. En primer lloc, a les ajudes “de mínims” per a explotacions vitícoles afectades per la plaga de míldiu. També s'han aprovat subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció catalanes, afectades econòmicament per la Covid-19. A més, s'han concedit ajudes per a autònoms i empreses del sector enoturístic, i s'han atorgat subvencions per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu “Leader” en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya. Si bé el sector vitivinícola està específicament exclòs de forma directa d'aquesta darrera ajuda, indirectament pot tenir-hi alguna aplicació (enoturisme, productes derivats del vi, etc.).

Per dotació econòmica i abast, quins creu que serien els ajuts a “treballar” a partir d'ara per part de cellers i caves?

Sens dubte, en primer lloc un dels més importants és el que s'ha decretat per a la promoció de productes vitivinícoles als mercats de tercers països. La propera convocatòria comprendrà el període de l'1 de maig de 2021 al 30 d'abril de 2022. Els ajuts arriben al 50% a fons perdut de les despeses acreditades. Les noves peticions podran formular-se fins al 15 de gener del 2021. També és destacable l'ajuda per a les inversions destinades a la millora dels processos de transformació i a la comercialització de productes vinícoles previstes en el Pla de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol (fons europeus) pel període 2019- 2023. Al comprendre obra civil, instaŀlacions i maquinària i que, en aquests moments, es pugui optar a un 40% a fons perdut del total de les inversions acreditades, fa que resulti molt interessant per a aquells operadors que puguin tenir previst dur a terme algun tipus d'inversió. La data límit per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener del 2021.

Faria algunes recomanacions al sector en aquests àmbits?

Faria les mateixes que anem repetint a cada convocatòria: definir els objectius estratègics de les inversions a realitzar d'acord amb el que estableix la legislació vigent; centrar clarament els criteris de priorització per a l'elegibilitat de cada petició (superar amb èxit els passos tècnics, administratius i jurídics) en suma; una bona tasca col·laborativa entre els operadors del sector i acreditats especialistes amb un alt grau d'expertesa en l'estudi; i la tramitació i seguiment de les peticions formulades. En aquesta línia em plau manifestar que la nostra consultoria, pel que fa a la tramitació d'ajuts i subvencions per a actuacions vitivinícoles, continua presentant un dels millors balanços del sector, tant pel nombre d'expedients cursats com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation