Enòlegs i Enòlogues recents graduats subvencionats pel CEEC i l’ACE

A partir del juny del 2020 podran gaudir d'una subvenció

Poden accedir a la col·legiació, acollint-se a la subvenció que s'ofereix els enòlegs/enòlogues les persones que estiguin graduades, en la Faccultat d'Enologia, per l'obtenció del títol de Grau en Enologia, a partir del juny del 2020 amb els requisits següents:

Tots aquells enòlegs que a finals del mes de juny hagin superat totes les assignatures de la carrera i estiguin en disposició d'obtenir el títol de Grau en enologia.

Quota

Tant la quota d'incorporació com la quota anual serà SUBVENCIONADA durant 2 anys. Amb el ben entès de que si fan la sol·licitud d‘ingrés al cap d'un any d'haver aprovat la carrera només disposaran d' un any de subvenció.

El CEEC-ACE ofereix una subvenció a cost 0 per la totalitat de la matrícula i de la quota anual, tanmateix els interessats hauran d'omplir el formulari d'inscripció amb totes les seves dades com qualsevol altre sol·licitud d'ingrés.

Recordar que la quota SENSE SUBVENCIÓ, és de 150 Euros anual i es realitza en dos pagaments semestrals, al gener i al juliol, i inclou la quota de l'Associació Catalana d'Enòlegs. La matrícula, per la inscripció per primer cop al CEEC és de 50 €.

Així mateix, us informem que, el Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya disposa pels seus col·legiats, d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional, la pòlissa és GRATUÏTA pels col·legiats, i es subscriu en el moment de passar a ser membres de ple dret del Col.legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. L'import anual de la mateixa queda inclosa en la quota anual, i protegeix als membres mentre estiguin i romanguin col·legiats.

Si decideix incriure's acceptant aquesta promoció automaticament al tercer any es girarà la primera fracció de la quota col-legial anual, sempre i quan no es manifesti el contrari.

Per tal d'assegurar un procediment sense incidències, el Col·legi demana mantenir actualitzat el número del compte corrent al qual voleu rebre el rebut bancari.

Com col·legiar-se?

Per poder accedir a la col·legiació, l'enòleg/enòloga haurà de complir els requisits que s'estableixen, posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem.

No esperis més i col.legiat al CEEC-ACE, i gaudeix de tots els avantatges!

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation