Estatuts i Règim Intern ACE

En aquesta secció trobaràs els Estatuts i el Règim Intern que regulen la professió i l'Associació.

Els estatuts son els aprovats per acord de l'Assemblea General Extraordinària de l'Associació Catalana d'Enòlegs en data 8 de febrer de 2020, a Sarral (Tarragona).

El Règim Intern de l'ACE va ser aprovat en l'Assemblea General del 09/02/1991 per els associats/es presents i contenen les modificacions aprovades en Assemblea General de data 19 de juny de 2021.

Podeu consultar els documents PDF que trobeu a continuació.
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation