Presentació del simposi “vins vinents”. debat i reflexió estratègica per al futur del sector de la vinya i el vi de catalanya pel període 2020‐2030

A Vilafranca del Penedès, en el marc de les instal∙lacions del VINSEUM, fou presentat per la Consellera d'Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, aquest Simposi participatiu que reunirà durant set mesos als principals agents del sector vitivinícola. La Consellera fou flanquejada pel Director General de l'INCAVI, Salvador Puig, i pel President de l'Associació Vinícola Catalana, Valentí Roqueta. El Simposi “VINS VINENTS” neix de la voluntat manifesta de l'INCAVI i de l'AVC d'organitzar un gran congrés sectorial per proposar estratègies de futur per a la vinya i el vi de Catalunya pel període 2020 - 2030.

Amb aquesta finalitat s'han creat quatre grups de treball: 1) Organització del Sector, 2) Economia i Mercats, Recerca, Desenvolupament i Transferència Tecnològica, i 4) Comunicació i Cultura del vi. Aquests grups debatran de forma interna els reptes i oportunitats del vi català en cada un d'aquests àmbits, fins el mes de febrer de 2020.

rius & rius desembre 2019

RETALLS D'ACTUALITAT

Després, durant els mesos de març i abril de 2020, cada grup de treball presentarà de forma pública una proposta de conclusions i se'n recolliran de noves amb una jornada oberta. Finalment, el mes de juny de 2020 tindrà lloc una gran jornada final on es presentaran les conclusions i l'estratègia del sector vitivinícola en el període 2020‐2030. Rius & Rius Assessors ha felicitat als promotors del projecte (INCAVI i AVC) i els ha manifestat el seu total suport, tot postulant-se per a col∙laborar en aquells aspectes que es consideri que la seva experiència (60 anys d'expertesa professional) pugui resultar d'utilitat.

rius & rius desembre 2019 2

REUNIÓ DE TREBALL INNOVI‐R&R L'INNOVI

Clúster Vitivinícola Català Rius & Rius Assessors en la seva condició de soci fundador de l'Entitat, han ratificant, recentment, els seus vincles i sinergies de treball en pro del sector. En aquesta línia el nou Clúster Manager de l'INNOVI, Eloi Montcada i Miquel Rius, gerent de R&R, s'han reunit per tal de comentar i desgranar tot un seguit de qüestions relacionades amb l'actualitat del sector pel que fa a I+D+i, la programació dels actes del Xè aniversari de la fundació del Clúster, i l'estudi i planificació del proper Pla Estratègic 2020/2023 que ha de contemplar, entre d'altres: Coordinació‐col∙laboració amb altres entitats, Sostenibilitat (canvi climàtic, economia circular i productes ecològics), Creació de nous serveis, Eficiència en la producció, Formació‐capacitació I impuls a l'emprenedoria.

Cal recordar que l'INNOVI representa el Clúster del sector vitivinícola català i té, com a missió, promoure la competitivitat de les empreses del sector vitivinícola català i sector auxiliar per poder afrontar, favorablement, la globalització mitjançant la innovació. La seva visió és la consolidació de la regió vinícola de Catalunya com a referent en matèria d'innovació i qualitat total.

EXPLORACIÓ VIES DE COLꞏLABORACIÓ R&R-CREU ROJA

Per tal de consolidar les vies de col∙laboració que, des fa temps, tenen ja establertes i l'exploració de noves, la Presidenta de l'Assembles Comarcal de la Creu Roja a l'Alt Penedès, Àngels Mata Ràfols, i el Gerent de R&R, Miquel Rius, han mantingut una reunió de treball en el decurs de la que s'ha lliurat la Memòria d'activitats del darrer Exercici i s'ha presentat la “Cartera de Projectes” cara a futur.

Es posà de manifest que les empreses tenen un paper fonamental en el progrés i la creació d'oportunitats, però el seu protagonisme és més gran quan assumeix un compromís amb la societat i actua perquè cap persona en quedi al marge.

La col∙laboració del sector empresarial és un suport essencial per aconseguir‐ho, alhora que s'ofereixen vies per a desenvolupar la seva acció social. Com a conclusió de la trobada R&R ratificarà i reforçarà el seu compromís amb la Creu Roja i el territori, donant continuïtat a la tasca de mecenatge que ve desenvolupant en diversos àmbits.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation