Assemblees ACE

L'Assemblea és l'òrgan sobirà i pot tenir caràcter ordinari o extraordinari. Es reuneix ordinàriament un cop l'any durant el primer semestre per al rendiment de comptes i l'avaluació de la gestió de la Junta en l'exercici precedent i per a l'aprovació dels pressupostos de l'exercici següent.

Aquesta secció és un repositori dels documents oficials de l'ACE: actes de les assemblees que s'organitzen, memòries i informes anuals.

Aquest apartat és privat per als associats/associades. Pots accedir-hi clicant aquí.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation