Jornada Dosi en tractaments fitosanitaris de la vinya i els fruiters

31/05
2018
fins al dia 01/06/2018 
A Tarragona i Lleida
 (Catalunya)

Seminari adreçat a experts, tècnics d'ADV i assessors en sanitat vegetal.

El control químic de plagues i malures exigeix, cada cop més, criteris de màxim rigor i prevenció de riscos. Avui, la dosi expressada simplement en concentració (%) o per superfície tractada (ha-1) no respon a aquests principis. Recentment s'ha començat a aplicar l'LWA (superfície de paret vegetal) en els assaigs de regis-tre. Tanmateix, a la pràctica real, el nou sistema presenta interrogants.

Al registre oficial de productes fitosanita-ris coexisteixen encara diferents formes d'expressió de la dosi. Tanmateix, els di-ferents actors aproximen posicions per arribar a una solució satisfactòria que, d'acord amb la Directiva 2009/127/CE, condueixi a l'aplicació de dosis ajustades a les necessitats estrictes de control.

La jornada se celebrarà el 31 de maig a Tarragona i l'1 de juny a Lleida. Adjuntem el programa.

La informació indicada no exiteix o no té privilegis per veure-la.
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Telèfon 93 891 2550 · 
facebooktwitterslideshareWine Moderation