Publicitat

La web institucional ofereix una amplia varietat de productes promocionals, que inclou la publicació digital de baners, articles, etc. Si les propostes que disposem no s'ajusten a les seves necessitats específiques, elaborem propostes personalitzades.

Catàleg de tarifes y ordres de contractació al web (consulteu documents adjunts):

Publicitat digital, baner
Publicitat digital, baner/informació
Publicitat digital, articles
Patrocinador oficial

Altres informacions:

Per a contractar serveis i productes relacionats amb el Congrés Anual i a La Nit de l'Enologia , contacteu amb ace@enolegs.cat

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation