Assemblea General Ordinària 3 de febrer de 2018

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI D'ENÒLEGS I ENÒLOGUES DE CATALUNYA

Dia: 3 de febrer de 2018

Hora: 8:30 hores, en primera convocatòria

9:00 hores, en segona convocatòria

Lloc: Celler de Sant Jaume dels Domenys (Carrer Prat De La Riba, 18, Sant Jaume dels Domenys, Tarragona).

D'acord amb el que estableixen els nostres estatuts, es celebraran eleccions per la renovació de tots els càrrecs de la Junta de Govern del Col.legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, pel dia, hora i lloc assenyalats en l'encapçalament, i amb els següents punts de l'Ordre del Dia que s'inclou en aquesta convocatòria.

L'Ordre del Dia:

  1. Salutació i benvinguda a càrrec del degà del Col.legi
  2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea del 4 de març de 2017 *
  3. Presentació i aprovació del Compte de resultats de l'exercici 2017
  4. Examen i aprovació del pressupost per a l'any 2018
  5. Memòria 2017 de la Junta de Govern
  6. Renovació de la Junta de Govern
  7. Programa d'actuació 2018
  8. Precs i preguntes

Us informem que com es habitual es celebraran les assemblees del CEEC i de l'ACE el mateix dia. Està previst que l'assemblea del CEEC finalitzi a les 10:30 hores per donar pas a l'assemblea de l'ACE. Un cop finalitzades les Assemblees hi haurà una visita a les instal·lacions.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation