Assegurança de Responsabilitat Civil Professional CEEC

El Col-legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya seguint amb la política de recolzament al nostre col·lectiu, té contractada una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva que cobreix els treballs realitzats en l'exercici de l'activitat professional com a Enòleg.

El dia 1 setembre de 2020 , es va fer efectiva la renovació de l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional que oferim gratuïtament als col·legiats, en fer-se càrrec el Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya de l'import anual de la mateixa i que ofereix als col·legiats en actiu, mentre estiguin i romanguin col·legiats, els col·legiats amb la condició que no exerceixen no estan inclosos en l'assegurança.

L'asseguradora és AXA.

Us recordem que el Col·legi ofereix una cobertura bàsica amb un límit de 150.000 € , per sinistre, assegurat i període i durada de l'assegurança per fer front a les reclamacions fins a aquesta quantia.

Aquí us podeu descarregar el condicionat de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional CEEC

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation