Assegurança de Responsabilitat Civil Professional CEEC. Condicionat pòlissa

La Junta de Govern del CEEC seguint amb la política de recolzament al nostre col·lectiu, ha signat amb data 1 de setembre de 2017 una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva que cobreix els treballs realitzats en l'exercici de l'activitat professional com a Enòleg

Aquesta assegurança RC és GRATUÏTA pels col·legiats, al fer-se càrrec el Col.legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya de l'import anual de la mateixa i que ofereix als col·legiats en actiu, mentre estiguin i romanguin col·legiats, els col·legiats amb la condició que no exerceixen no estan inclosos en l'assegurança.

Límit d'indemnització: Límit bàsic per a la cobertura de Responsabilitat Civil Professional, per sinistre i anualitat 150.000 €.

A continuació, resumim els punts més importants de la pòlissa:

- Extenses cobertures amb amplis sublímits . Entre d'altres s'inclouen: Responsabilitat Civil Professional, RC per accidents de treball, Inhabilitació professional, Defensa i fiances amb alliberament de despeses, etc.

- Redacció extensa de l'activitat Assegurada, cobrint tots els treball pels quals legalment estan habilitats els enòlegs.

- Franquícia reduïda .

- Àmbit geogràfic extens, donant cobertura en la Unión Europea.

- Àmbit temporal : retroactivitat il·limitada . La pòlissa cobreix qualsevol reclamació de Responsabilitat civil professional per treballs actuals i també tots els anteriors, independentment de quan s'haguessin realitzat, sempre que no es tingués coneixement de la reclamació a la data de contractació de la assegurança.

Aquí us podeu descarregar el condicionat de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional CEEC.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation