Assemblea General Ordinària 2017 CEEC

Dia: 4 de març de 2017

Hora: 8:30 hores, en primera convocatòria

9:00 hores, en segona convocatòria

Lloc: The Wine Business School (Edifici de l'Enològica, c/ Amàlia Soler, 27-29 de Vilafranca del Penedès). Us adjuntem plànol.

D'acord amb el que preveuen els estatuts de la nostra entitat en el seu article 29, es convoca Assemblea General Ordinària i Extraordinària pel dia, hora i lloc assenyalats en l'encapçalament, i amb els següents punts de l'Ordre del Dia.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

1.- Aprovació si s'escau del Codi Deontològic

2.- Ratificació d'adhesió Agroforum 2050

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

  1. Salutació i benvinguda a càrrec del degà del Col.legi
  2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea del 27 de febrer de 2016 *
  3. Presentació i aprovació del Compte de resultats de l'exercici 2016
  4. Examen i aprovació del pressupost per a l'any 2017
  5. Memòria 2016 de la Junta de Govern
  6. Programa d'actuació 2017
  7. Precs i preguntes

Us informem que com es habitual es celebraran les assemblees del CEEC i de l'ACE el mateix dia. Està previst que les assemblees del CEEC finalitzin a les 11 hores per donar pas a l'assemblea de l'ACE. Un cop finalitzades les Assembles hi haurà una visita a les instal·lacions.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation