Assemblea General Ordinària 2016 CEEC

Dia : 27 de febrer de 2016

Hora : 8:30 hores, en primera convocatòria
9:00 hores, en segona convocatòria

Lloc : CAVES LLOPART (Crta. Sant Sadurní d'Anoia a Ordal, km. 4)

D'acord amb el que preveuen els estatuts de la nostra entitat en el seu article 29, es convoca Assemblea General Ordinària pel dia, hora i lloc assenyalats en l'encapçalament, i amb els següents punts de l'Ordre del Dia que s'inclou en aquesta convocatòria.

L'Ordre del Dia:

  1. Salutació i benvinguda a càrrec del degà del Col.legi
  2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea del 7 de febrer de 2015
  3. Presentació i aprovació del Compte de resultats de l'exercici 2015
  4. Examen i aprovació del pressupost per a l'any 2016
  5. Memòria 2015 de la Junta de Govern
  6. Presentació projecte 2016
  7. Precs i preguntes

Us informem que com es habitual es celebraran les assemblees del CEEC i de l'ACE el mateix dia. Està previst que l'assemblea del CEEC finalitzi a les 11 hores per donar pas a l'assemblea de l'ACE. Un cop finalitzades les Assembles hi haurà una visita al celler.

Per la importància de les temàtiques a tractar, us prego, encaridament, la vostra assistència a aquesta Assemblea, i en cas de no poder-hi assistir podeu delegar el vostre vot a un altre col·legiat omplint la butlleta de delegació.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation