Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2015 CEEC

Dia: 7 de febrer de 2015

Hora: 11 hores, en primera convocatòria

11:30 hores, en segona convocatòria

Lloc: CODORNIU S.A. (Avgda Jaume de Codorniu s/n Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona)

D'acord amb el que disposa en l'article 29 dels nostres Estatuts, es convoca Assemblea General Ordinària i Extraordinària pel dia, hora i lloc assenyalats en l'encapçalament, i amb els següents punts de l'Ordre del Dia que s'inclou en aquesta convocatòria.

L'Ordre del Dia serà:

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

1.- Modificació i adaptació segons les observacions d'adequació a la legalitat per part de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, dels articles números 4 i 12 dels Estatuts del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

Els Estatuts a aprovar per l'Assemblea Extraordinària, es publicaran a www.enolegs.cat

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea del 5 de juliol de 2014
  2. Presentació i aprovació del Compte de resultats de l'exercici 2014
  3. Examen i aprovació del pressupost per a l'any 2015
  4. Memòria 2014 de la Junta de Govern
  5. Presentació projecte 2015
  6. Conveni de col·laboració entre CEEC-ACE
  7. Precs i preguntes

Un cop finalitzada l'Assemblea hi haurà una visita i tast al Celler experimental de Codorniu.

Per la importància de les temàtiques a tractar, us prego, encaridament, la vostra assistència a aquesta Assemblea, i en cas de no poder-hi assistir podeu delegar el vostre vot a un altre col·legiat omplint la butlleta de delegació que us adjuntem.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation