Estatuts CEEC

Podeu consultar al peu de pàgina els últims Estatuts vigents del CEEC, de la publicació al DOGC núm. 6864, de 5 de maig de 2015 de la Resolució JUS/861/2015, de 20 d'abril de 2015, per la qual es declara l'adequació a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de l'adaptació dels estatuts del Col.legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation