Assemblea Constituent del Col·legi d’Enòlegs

Convocatòria d'Assemblea Constituent del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

Es convoca l'Assemblea Constituent, que tindrà lloc al Monestir de Poblet (Tarragona), el dissabte 5 de juliol del 2014, a les 09:30 h. en 1a convocatòria i a les 10:00 h. en 2a, amb el següent Ordre del dia:

1.- Salutació i benvinguda a càrrec de la Comissió Gestora Constitució de l'Assemblea i de la mesa

2.- Presentació i aprovació, si escau, de l'informe de gestió de la Comissió Gestora

3.- Presentació, discussió de les esmenes presentades (defensa i votació, si s'escau) i aprovació dels Estatuts definitius del Col·legi

4.- Presentació de candidatures i inici de l'elecció de la Junta de Govern

5.- Presentació, discussió i aprovació del Pressupost i de les quotes col·legials

6.- Proclamació dels resultats

7.- Precs i preguntes

8.- Cloenda

Poden assistir i participar a l'Assemblea Constituent totes les persones col·legiades. Les altes es resoldran seguint l'ordre d'entrada i no es garanteix la resolució abans de l'Assemblea de les peticions posteriors al 30 de juny del 2014.

El termini de presentació d'esmenes a la proposta d'estatuts definitius i de les candidatures a la Junta de Govern, que hauran de complir els requisits fixats als Estatuts provisionals aprovats per la Comissió Gestora, finalitza el 20 de juny del 2014 a les 17:00 h. L'elecció de la Junta de Govern tindrà lloc a l'Assemblea. Està previst el vot anticipat i la delegació de vot.

Tota la documentació de l'Assemblea es pot consultar a la seu del Col·legi, Pol. Domenys, II, Plaça Àgora, 1, de Vilafranca del Penedès, i a www.enolegs.cat

Tots els interessats en participar en l'Assemblea Constituent del Col·legi, heu d'anar a www.enolegs.cat , pestanya Col·legi d'Enòlegs i complimentar el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ “COL·LEGIAT”, seguint les instruccions que en ell es detallen.

ANUNCI sobre convocatòria d'assemblea constituent del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 6640 de data 10/06/2014.

Us adjuntem també l'anunci oficial que apareix en els mitjans de comunicació La Vanguardia i El Periódico.

Comissió Gestora

Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya

Vilafranca del Penedès, 4 de juny de 2014

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation