Organització de l’ACE

Junta Directiva

President: Joan Miquel Canals Bosch
Vicepresident primer: Antoni Cantos Llopart
Vicepresident segon: Josep Anton Llaquet Isart
Vicepresident tercer: Gerard Llauradó Iborra
Secretària: Xènia Bonet Batet
Tresorer: Jaume Àrboles Sebastià
Vicetresorera: Núria Vilalta Moros
Vocal: Oscar Llombart Gispert
Vocal : Josep Mitjans Buxens
Vocal : Magda Anton Granell
Vocal: Jaume Notó Aparicio
Vocal suplent: Jaume Estruch Peret
Vocal suplent: Dario Jodar Castell
Vocal suplent: Enric Gil Tabios
Vocal suplent: Carles Playà Maset

Estatuts de l'ACE

 • CAPÍTOL I - DENOMINACIÓ
  • Fins determinats
  • Domicili social
  • Àmbit territorial
  • Duració
  • Altres activitats
 • CAPÍTOL II - ÒRGANS DIRECTIUS I FORMES D'ADMINISTRACIÓ
  • La junta directiva
  • Substitució provisional del membre de la junta directiva
  • De l'assemblea general
  • Assemblea general ordinària
 • CAPÍTOL III - DELS MEMBRES O SOCIS D'AQUESTA ASSOCIACIÓ
  • Drets i obligacions
   • Drets
   • Deures
   • Sancions
 • CAPÍTOL IV - RÈGIM ECONÒMIC: PATRIMONI FUNDACIONAL, RECURSOS ECONÒMICS PREVISTOS I LÍMITS DE PRESSUPOSTS ANUALS
  • Despeses
 • CAPÍTOL V - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
 • CAPÍTOL VI - ADMINISTRACIÓ
 • CAPÍTOL VII - DISSOLUCIÓ
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation