Organització de l’ACE

Junta Directiva

La Junta Directiva actual és la constituïda a la XXXII Assemblea General Ordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2016 al Caves Llopart de Subirats.

CÀRREC

MEMBRE

President Sr. Antoni Cantos i Llopart
Vicepresident primer Sr. Jordi París i Peralba
Vicepresident segon Sr. Josep A. Llaquet i Isart
Vicepresident tercer Sr. Gerard Llauradó i Iborra
Secretària Sra. Xènia Bonet i Batet
Tresorer Sr. Jaume Àrboles i Sebastià
Vicetresorera Sr. Sra. Núria Vilalta i Moros
Vocal Sr. Oscar Llombart i Gispert
Vocal Sr. Josep Mitjans i Buxens
Vocal Sr. Magda Anton i Granell
Vocal Sr. Jaume Notó i Aparicio
Vocal suplent Sr. Jaume Estruch i Peret
Vocal suplent Sr. Dario Jodar i Castell
Vocal suplent Sr. Enric Gil i Tabios
Vocal suplent Sr. Ferran Gironés i Catasús

Estatuts de l'ACE

 • CAPÍTOL I - DENOMINACIÓ
  • Fins determinats
  • Domicili social
  • Àmbit territorial
  • Duració
  • Altres activitats
 • CAPÍTOL II - ÒRGANS DIRECTIUS I FORMES D'ADMINISTRACIÓ
  • La junta directiva
  • Substitució provisional del membre de la junta directiva
  • De l'assemblea general
  • Assemblea general ordinària
 • CAPÍTOL III - DELS MEMBRES O SOCIS D'AQUESTA ASSOCIACIÓ
  • Drets i obligacions
   • Drets
   • Deures
   • Sancions
 • CAPÍTOL IV - RÈGIM ECONÒMIC: PATRIMONI FUNDACIONAL, RECURSOS ECONÒMICS PREVISTOS I LÍMITS DE PRESSUPOSTS ANUALS
  • Despeses
 • CAPÍTOL V - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
 • CAPÍTOL VI - ADMINISTRACIÓ
 • CAPÍTOL VII - DISSOLUCIÓ

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Telèfon 93 891 2550 · 
facebooktwitterslideshareWine Moderation