Organització de l’ACE

Els òrgans de govern de l'Associació Catalana d'Enòlegs (ACE) són l'Assemblea General i la Junta Directiva.

Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà i està formada per la totalitat de les persones associades en exercici dels seus drets, les quals poden assistir amb veu i vot.

Junta Directiva

President: Joan Miquel Canals Bosch

Vicepresident primer: Josep Anton Llaquet Isart

Vicepresident segon: Òscar Llombart Gispert

Vicepresident tercer: Gerard Llauradó Iborra

Secretària: Xènia Bonet Batet

Tresorera: Núria Vilalta Moros

Vicetresorera: Maria Cerdà Vericat

Vocal: Anna Sardà Fernández

Vocal: Josep Mitjans Buxens

Vocal: Magda Anton Granell

Vocal: Jaume Notó Aparicio

Vocal suplent: Jaume Estruch Peret

Vocal suplent: Enric Gil Tabios

Vocal suplent: Carles PlayàMaset

La Junta Directiva es reuneix com a mínim un cop al mes (a excepció del mes d'agost i setembre).

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation