La professió de l’enòleg

La professió de l'enòleg segons es contempla a la normativa és la següent:

Article 2. Enòleg

  1. D'acord amb el que estableix l'article 102.u de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, per a l'exercici de la professió d'enòleg s'exigeix el títol universitari oficial de llicenciat en enologia, establert pel Reial decret 1845/1996, de 26 de juliol.
  2. Els enòlegs tenen la capacitat professional per realitzar el conjunt d'activitats relatives als mètodes i les tècniques de cultiu de vinya i l'elaboració de vins, mostos i altres derivats de la vinya, l'anàlisi dels productes elaborats i l'emmagatzematge, gestió i conservació. Així mateix, se'ls reconeix la capacitat per realitzar les activitats relacionades amb les condicions tecnicosanitàries del procés enològic i amb la legislació pròpia del sector i les activitats incloses en l'àmbit de la investigació i innovació dins del camp de la viticultura i enologia.

Normativa

Reial decret 595/2002, de 28 de juny, pel qual es regula l'habilitació per exercir les professions d'enòleg, tècnic especialista en vitivinicultura i tècnic en elaboració de vins ( BOE 160, de 05.07.2002 ).

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation