Història de l’ACE

Durant l'any 1984 un col·lectiu de professionals dedicats al món del vi, amb la vocació de defensar els interessos comuns, van decidir formar l'Associació Catalana d'Enòlegs (ACE), inscrita al registre d'Associacions de Barcelona el 22 de Març de 1984. Els seus estatuts originals foren reformats en alguns punts a l'Assemblea General Extraordinària de l' 11 de març de 2006 i establert un reglament de Règim Intern a l'Assembla General Extraordinària el 9 de febrer de 1991.

Actualment el nombre d'associats a l'ACE és de quasi 400 i s'agrupen en aquest col•lectiu professionals de distinta formació bàsica però especialitzats en Enologia. Concretament Llicenciats i Diplomats en Enologia, Enginyers Tècnics Agrícoles i Enginyers Agrònoms, Químics, Farmacèutics, Biòlegs i FP 2.

Els fins primordials de l'associació són els d'obtenir el reconeixement legal de l'activitat dels enòlegs, la seva protecció jurídica i qualsevol altra acció que pugui millorar el seu funcionament com a col·lectiu professional. Altres objectius són el foment, l'organització o la participació en qualsevol acte, conferència, seminari o activitats tècniques relacionades amb la vitivinicultura, tant dins l'àmbit de l'Associació com amb terceres persones o entitats. En aquest sentit l'ACE col·labora amb la Universitat Rovira i Virgili, l'INCAVI, FIVIN, AVC, l'Acadèmia Tastavins, la Confraria del Cava, VINSEUM, entre d'altres.

Dins del primer trimestre de l'any es realitza l'Assemblea General anual, en diferents cellers de la zona.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation