Avís legal general

Informació general

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.enolegs.cat, està enregistrat a favor de Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, amb CIF G58195983 i domicili social en Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1 , 08720-Vilafranca del Penedès (Barcelona). Telèfon de contacte Telèfon 93 891 2550 i adreça de correu electrònic aceenolegs.cat.


Condicions d'ús

1.- Amb aquestes Condicions d'ús, Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, regula l'accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, que apareixen a la pàgina web són titularitat d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.enolegs.cat
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, tret que s'indiqui el contrari.
L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, estarà sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
 • No s'establiran deep-links amb el lloc web d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
 • Sota cap circumstància, Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
 • Qualsevol hiperenllaç a la web de Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, s'efectuarà a la pàgina principal.

8.- Política de privadesa o protecció de dades

 • A. Dret d'informació
  Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.enolegs.cat i la resta de llocs web que Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts.
  De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, titular del lloc web, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya i sota la seva responsabilitat.
 • B. Finalitat
  Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, proporciona a través d'aquest lloc web.
 • C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades
  Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d'emplenar l'usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
  L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.
 • D. Consentiment de l'usuari
  L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, i les seves iniciatives.
 • E. Butlletins i comunicacions electròniques
  Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d'enviament d'un butlletí, en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
  D'altra banda, Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L'usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
 • F. Seguretat
  Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
  Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.
 • G. Galetes i IP
  L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'Ip l'ús dels quals permet que Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini d'on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'internet.
 • H. Spamming
  Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
  El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).
 • I. Dret d'oposició, correcció i actualització de dades
  L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d'Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
  Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l'execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades us podreu adreçar directament a: aceenolegs.cat o be a l'adreça postal:Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1 , 08720-Vilafranca del Penedès (Barcelona).

9.- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen, o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'articles, incloses en aquest document.

10.- La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Copyright

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.enolegs.cat.
L'empresa Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Telèfon 93 891 2550 · 
facebooktwitterslideshareWine Moderation